Autobiografie

1964 – 1970 ČVUT Praha, obor architektura

1970 – 1989 Projektový ústav výstavby hl.m.Prahy, atelier 5, vedoucí architektonické skupiny

autorská spolupráce především s akad.arch.Ing. Alešem Moravcem – skupina NM

sborník výstavy – Architekti, malíři, sochaři – Makromolekulární ústav Petřiny 1982

sborník výstavy – Konfrontace – přehlídka prací pražských architektů 1988

skupina NM – společná výstava prací ve Frágnerově galerii v roce 1989

Provozně technická budova Metra, Palackého náměstí, Praha 2 1990

Integrovaný obytný soubor Moskevská II, Vršovice, Praha 10 1991

1990 – 1992 Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy, vedoucí úseku celoměstské koncepce

1993 a dále atelier FNA, autorská spolupráce především s Ing.arch. Jaroslavem Suchanem člen České komory architektů, Obce architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Výtvarné rady MK ČR (1999 – 2002), komise územního plánu RMČ Praha 4 (1994 – 2010)